Kilometerregistratie

De belastingdienst geeft aan dat u als belastingplichtige zelf moet bewijzen dat uw kilometeradministratie in orde is Dat mag u op een geautomatiseerde manier doen maar ook op ‘papier’. Maar waar moet uw kilometerregistratie precies aan voldoen?

Papieren of digitaal kilometeradministratie

De belastingdienst heeft enkele normen vastgelegd voor fiscale kilometeradministratie, maar de wijze waarop u dat doet staat u vrij. U kunt de registratie op papier en digitaal aanbieden. Bij een digitale kilometerregistratie kan de fiscus bovendien niet eisen dat u gecertificeerd systeem hanteert. Maar toepassing van een gecertificeerd systeem leidt wel tot een lichter keuringsregime. Wat een lichter keuringsregime precies inhoudt, legt de Belastingdienst overigens niet uit.
Nadeel van de online gecertificeerde systemen is dat deze niet gratis zijn. Vandaar dat er vaker wordt gekozen voor de gratis papieren kilometerregistraties.

Download papieren kilometerregistratie

Wij hebben voor u in Excel een gratis papieren Kilometerregistratie gemaakt die u gratis kunt downloaden. In een overzichtelijk spreadsheet kunt u dagelijks uw kilometerafstanden bijhouden en de locaties waar u geweest bent. Excel zelf houdt de gemaakte kilometers in deze registratie bij.