Rittenregistratie

De belastingdienst geeft aan dat u als belastingplichtige zelf moet bewijzen dat uw kilometeradministratie in orde is Dat mag u via Internet op een geautomatiseerde manier doen maar ook op ‘papier’ aanleveren. Maar aan welke voorwaarden moet uw kilometerregistratie precies voldoen? U kunt deze op verschillende manieren bijhouden bijvoorbeeld in een rittenregistratie.

Papieren of digitale rittenadministratie: beide zijn toegestaan

De belastingdienst heeft enkele normen vastgelegd voor fiscale rittenadministratie, maar de wijze waarop u dat doet staat u vrij. U kunt de registratie op papier en digitaal aanbieden. Bij een digitale rittenregistratie kan de fiscus bovendien niet eisen dat u gecertificeerd systeem hanteert. Maar toepassing van een gecertificeerd systeem leidt wel tot een lichter keuringsregime. Wat een lichter keuringsregime precies inhoudt, legt de Belastingdienst overigens niet uit.
Nadeel van de online gecertificeerde systemen is dat deze niet gratis zijn. Vandaar dat er vaker wordt gekozen voor de gratis papieren rittenregistraties.

Download papieren rittenregistratie

Wij hebben voor u in Excel een gratis papieren Rittenregistratie gemaakt die u kunt downloaden. In een overzichtelijk spreadsheet kunt u dagelijks uw kilometerafstanden bijhouden en de locaties waar u geweest bent. Excel zelf houdt de gemaakte kilometers van deze rittenregistratie bij.