Veel gestelde vragen over reiskosten

Reiskosten

Veel werknemers krijgen van hun werkgever op het loonstrookje een reiskostenvergoeding uitbetaald voor woon-werkverkeer. Dit wordt in Nederland als normaal beschouwd. Maar de betaling van een reiskostenvergoeding is zeker niet vanzelfsprekend. Het recht op en de hoogte van de reiskostenvergoeding roept bij vele mensen veelal vragen en misvattingen op.
Reiskostenvergoeding.nl probeert op deze FAQ pagina de belangrijkste vragen rondom de reiskostenvergoeding te beantwoorden en het begrip te verhelderen.

Wie heeft er recht op reiskosten?

In vrijwel alle CAO’s staat omschreven hoe de desbetreffende beroepsgroep omgaat met het uitbetalen van een reiskostenvergoeding. Als dit recht in een CAO staat omschreven moeten de werkgevers zich hieraan houden.
Zelf kan de werkgever ook richtlijnen opstellen over de reiskostenvergoeding. Als beide voorgannde regelingen niet opgaan dan kun je geen reiskostenvergoeding eisen. Natuurlijk kun je wel op persoonlijke titel een afspraak maken met je werkgever over dit onderwerp en dit contractueel laten vastleggen.
Indien je geen reiskostenvergoeding krijgt kun je onder bepaalde voorwaarden een bedrag van je inkomen aftrekken bij de Belastingdienst. De woon-werk afstand moet dan wel meer dan 10 km. zij. Zie hiervoor: www.belastingdienst.nl

Op hoeveel vergoeding heb ik recht?

Belastingvrij kan je werkgever je voor woon-werkverkeer en dienstreizen € 0,19 per kilometer geven, ongeacht het vervoermiddel. Dit geldt alleen wanneer je geen auto of OV-kaart van de zaak hebt. Die € 0,19 is alleen een grens voor de belastingdienst. Je werkgever mag je zoveel meer geven als hij maar wil. Als je inderdaad meer krijgt, beschouwt de belastingdienst alles wat je boven de € 0,19 per kilometer krijgt, als inkomen waarover je belasting moet betalen.

Als reizen meer dan € 0,19 per kilometer kost

In sommige CAO’s en bedrijfsreglementen is geregeld dat je meer krijgt dan € 0,19. De vergoeding houdt dan rekening met de werkelijke kosten die je maakt met de auto. Met een kleine auto zit je al snel op € 0,32 per kilometer of meer. Neem dus tijdens de onderhandelingen over je arbeidsvoorwaarden niet zomaar genoegen met € 0,19. Je moet weliswaar over de extra € 0,13 belasting betalen (het wordt bij je inkomen opgeteld), maar met € 0,19 kom je zeker niet uit de kosten als je elke dag op en neer rijdt.

Openbaar vervoer: alles laten vergoeden?

Reis je met het openbaar vervoer dan kun je er ook voor kiezen dat je de werkelijk gemaakte kosten krijgt vergoed. In dat geval is het hele bedrag belastingvrij. (Wel je vervoersbewijzen bewaren! Of je reisoverzichten downloaden op ov-chipkaart.nl.) Eerst even rekenen dus voordat je gaat onderhandelen over je arbeidsvoorwaarden.

Maximale reisafstand

Er is geen regel over de maximale reisafstand die je vergoed kan krijgen, zoals eerder gezegd krijg je over de eerste 10 kilometers meestal niets. De werkgever bepaalt zelf wat het maximale aantal kilometers is dat vergoed wordt. Meestal is het zo dat conform de CAO reiskostenvergoeding wordt verstrekt. De afdeling P&O van het bedrijf werkt vervolgens de details uit voor het bedrijf (de maximale afstand, de berekening bij deeltijd, of er tijdens ziekte wel of geen vergoeding wordt doorbetaald etc.). Wil je precies weten hoeveel kilometers jij vergoed kan krijgen? Vraag dat aan de afdeling P&O van je werkgever.